Ważne | Nowe zasady naliczania i redukcji punktów karnych

832

Od 4 czerwca zmianie ulega naliczanie i redukcja
punktów karnych

Do 3 czerwca, wiedząc że zbliżamy się do górnej granicy 24 punktów karnych, a w przypadku kierowców z mniej niż rocznym stażem – 20 punktów, można było raz na sześć miesięcy skorzystać z możliwości „wyczyszczenia” części konta punktowego.

Teraz to zostało zlikwidowane,
są zmiany

Od 4 czerwca kierowca zbiera punkty, przekroczy limit 24 punktów karnych, nie straci automatycznie prawa jazdy (jak to było do tej porty- przyp. red.), ale będzie obowiązkowo kierowany na kurs reedukacyjny o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jeśli kierowca przez miesiąc od otrzymania decyzji administracyjnej nie weźmie udziału w takim kursie, wtedy straci prawo jazdy.

Po ukończeniu kursu w ciągu 6 tygodni będzie trzeba dostarczyć zaświadczenie o jego skończeniu do odpowiedniego urzędu. W przypadku mieszkańców powiatu trzebnickiego będzie to starostwo.

Natomiast kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok muszą się liczyć nawet z cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i to już po zebraniu 20 punktów karnych.

Kurs reedukacyjny będzie trwał
28 godzin przez 4 dni
i będzie kosztował 500 zł

Kiedy kierowca ukończy kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, wszystkie punkty karne zostaną usunięte, a raczej „uśpione” z jego konta w Centralnej Ewidencji Kierowców.

Jednak przez pięć lat od udziału w takim kursie kierowca nie może przekroczyć ponownie 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Jeśli kierowca po kursie reedukacyjnym w ciągu 5 lat zdobędzie znów 24 punkty karnye,
wedy musi iść na kurs
prawa jazdy i zdać egzamin państwowy
jeszcze raz 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here