Sesja w Prusicach. Radni ustalą m.in. stawki za śmieci

152

Na godzinę 15:00 w Sali Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego zaplanowana została sesja Rady Miasta i Gminy Prusice

W planie sesji m.in. sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 r. oraz sprawozdanie Burmistrza ze stanu realizacji zadań w gminie.

Ponadto rada podejmie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy.

W planie są również uchwały związane z ustaleniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Prusice.

Radni debatować będą nad tematem związanym z likwidacją Punktów Przedszkolnych na terenie gminy

Relacja z sesji już wkrótce w NOWej gazecie trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here