Targi organizacji pozarządowych w Żmigrodzie już 20 maja

157
Tak było podczas III Festiwal Kwiatów w Żmigrodzie w 2015

Podczas Festiwalu Kwiatów w Żmigrodzie, który w tym roku odbędzie się 20 maja, zorganizowane będą Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie będzie miało miejsce w Zespole Pałacowo-Parkowym. Organizatorzy zapewniają wystawcom namioty wystawiennicze.

Udział w Targach NGO (non governmental organisation) jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu  71 385 27 58 lub
e-mail: stow.int.spol@wp.eu.

Dla informacji podajemy jakie podmioty zaliczamy do organizacji pozarządowych:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń
 • fundacje
 • związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich
 • kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe
 • organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotni­czych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkow­ców, koła łowieckie, komite­ty społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki działające nie dla zysku
 • partie polityczne
 • związki zawodowe
 • samorządy zawodowe
 • federacje i konfederacje pracodawców
 • izby gospodarcze
 • izby rzemieślnicze
 • organizacje kościelne
 • grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samo­pomocowe.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here