Zgłoś swoją propozycję do budżetu obywatelskiego.

121
Nowe wyposażenie siłowni i szatnie, które powstały dzięKI Budżetowi Obywatelskiemu 2016

Kwotę 200 tys. zł przeznaczono na zadanie, które zostanie zaproponowane przez mieszkańców Żmigrodu, a które uzyska najwięcej głosów. Wszystko w ramach budżetu obywatelskiego.

Przypomnijmy, że tak jak wsie mają swoje fundusze sołeckie, tak w miastach tworzone są Budżety Obywatelskie. W Żmigrodzie na ten cel przeznaczono 200 tysięcy złotych.

Urzędnicy już teraz zapraszają do składania swoich projektów

Jak podkreślają, to świetny sposób, żeby partycypować w gospodarowaniu budżetem gminnym i mieć wpływ na swoje otoczenie.

Od 30 kwietnia do 18 maja 2018 mieSZkańcy mogą składać swoje projekty

Projekt należy zgłosić za pośrednictwem formularza (formularz dostępny na stronie www.zmigrod.com).

Wniosek musi być podpisana przynajmniej przez 20 mieszkańców miasta Żmigród. Dlatego do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy wykaz osób popierających zgłoszenie.

Przypomnijmy, że całkiem niedawno oddano do użytku nowe, rozbudowane szatnie i sprzęt do ćwiczeń przy boisku sportowym w Żmigrodzie.

To właśnie ta inwestycja powstała dzięki głosom żmigrodzian

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here