Pół miliona na wymianę kotłów

584

Gmina Oborniki Śląskie rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na likwidację systemu grzewczego opartego na paliwie węglowym.

Przypomnijmy, że w tym roku w budżecie gminy zaplanowano
na ten cel 500.000 zł

Jak podaje Urząd Miejski, z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych gminy Oborniki Śląskie.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na trwałą likwidację bezklasowych kotłów na paliwa stała i instalację: pieca gazowego CO, pieca elektrycznego CO, kotła na pellet – 5 klasy, kotła na węgiel – 5 klasy.

Dofinansowanie można dostać do wymiany kotłów w budynkach jednorodzinnych i lokalach z indywidualnym systemem ogrzewania w budynkach jednorodzinnych albo wielorodzinnych.

Dotacja nie będzie przyznawana dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo (domki letniskowe) oraz budynków w budowie, jak również w przypadku nieuregulowanego prawa własności. 

Wnioski należy składać od 6 kwietnia od godz. 9 do 18 kwietnia do godz. 15 pisemnie w pok. nr 7 w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śl.,  ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Druki złożone przed i po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dofinansowanie zostanie udzielone dla określonej ilości nieruchomości aż do wyczerpania zaplanowanych środków.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, bądź pod nr tel. 71 310 35 19 w. 446

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here