Czym różnią się umiejętności miękkie i twarde? Jak wpisać je do CV?

311

O tym, czy otrzymasz upragnioną posadę, decydują najbardziej umiejętności. Większość pracodawców największą uwagę zwraca na to, jakie umiejętności ma kandydat. Pracodawcy szukają specjalistów w danej branży z umiejętnościami twardymi.  Czy tylko umiejętności twarde mają wpływ na decyzję pracodawcy? W takiej samej mierze kompetencje twarde, jak i miękkie mają wpływ na to, w jaki sposób wykonywana jest praca.

Wielu pracodawców dostrzega tę zależność i szuka takich kandydatów, którzy mają dobrze opanowane obydwa rodzaje umiejętności – zarówno miękkie jak i twarde. Co to są umiejętności twarde?  Umiejętności twarde można zmierzyć, są to konkretne kwalifikacje przydatne w wykonywaniu pracy na konkretnym stanowisku. Tego rodzaju kompetencje można z łatwością potwierdzić za pomocą certyfikatów, dyplomów, świadectw. Umiejętności twarde można pogłębiać poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, kursach. Pracodawca bardzo łatwo może zweryfikować fakt posiadania tego rodzaju umiejętności. Przykłady umiejętności twardych to:

 1. znajomość języków obcych
 2. obsługa programów komputerowych
 3. prawo jazdy
 4. specjalistyczna wiedza wymagana na danym stanowisku

Umiejętności twarde bardzo często określane są jako umiejętności bazowe. Bez ich dostatecznego opanowania nie ma mowy o tym, aby skutecznie kandydować na określoną ofertę pracy. Umiejętności twarde to wiedza, którą się posiada lub nie. Warto mieć świadomość swoich umiejętności twardych, wiedza na ten temat przydatna jest w procesie rekrutacyjnym. Świadomość posiadanych umiejętności twardych jest bardzo pomocna w tym, aby określić swoje atuty i mocne strony.

Jak opisać posiadane umiejętności twarde w Curriculum Vitae? W każdym przypadku odnieś się do konkretnych informacji, możesz podać datę uzyskania uprawnień, nazwę jednostki certyfikującej itp. Jeśli korzystasz z dostępnych wzorów CV, to są w nich specjalne sekcje, w które możesz wpisać umiejętności. Pamiętaj o tym, żeby w swoim CV umieszczać tylko informacje prawdziwe.

Co to są umiejętności miękkie?

Jeszcze do niedawna, ten rodzaj umiejętności był pomijany przez pracodawców. Obecnie większość pracodawców jest zainteresowana tym, aby pracownik posiadał określone umiejętności miękkie. W przeciwieństwie do umiejętności twardych, umiejętności miękkie nie są wiedzą do opanowania. Koszty związane z nauką kompetencji miękkich oraz czas na ich opanowanie jest duży, dlatego dla pracodawcy lepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika, który może pochwalić się również umiejętnościami miękkimi.

Umiejętności miękkie są trudne do zmierzenia. Tego rodzaju umiejętności bardzo często nazywane są zdolnościami osobistymi lub interpersonalnymi. Decydują one o tym, jak potrafisz porozumieć się z innymi ludźmi oraz w jaki sposób organizujesz sobie pracę. Zapotrzebowanie na pracowników o rozwiniętych umiejętnościach miękkich zwiększa się z roku na rok.  Przykłady umiejętności miękkich to:

 1. zdolność do adaptacji, radzenie sobie w szybko zmieniającym się środowisku
 2. otwartość na pomysły i inicjatywy innych osób
 3. dobra organizacja pracy
 4. otwartość na potrzeby obecnych i przyszłych klientów
 5. chęć nauki i rozwijania swoich kompetencji
 6. komunikatywność
 7. predyspozycje do pracy w grupie
 8. odporność na sytuacje stresowe

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here