Sesja z nowym radnym. Uwaga zmiana godziny

226
Sesja w Obornikach Śl.

Aktualizacja:
Sesja rozpocznie się o 16:00

Na Wielki Czwartek, na godz. 17 zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Po raz pierwszy, jako radny, będzie w niej uczestniczył Artur Przystarz, którego mieszkańcy części Obornik Śl. wybrali na swojego przedstawiciela.

W programie sesji, już na samym początku, zapisano złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. W planie obrad będą także sprawozdania z wykonania uchwał, informacje burmistrza, a także głosowanie nad uchwałami:
  • nad zmianą budżetu,
  • wieloletniej prognozy finansowej,
  • zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Lubnów, ul. Leśna”,
  • w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Oborniki Śląskie,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oborniki Śląskie w 2018 roku”,
  • nadania statutu jednostce organizacyjnej gminy pod nazwą „Integracyjny Żłobek Miejski pod Grzybkiem” w Obornikach Śl.,
  • w sprawie podziału Gminy Oborniki Śl. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Radni będą także głosować nad składem komisji rady.

Podsumowanie sesji już wkrótce w NOWej gazecie trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here