Rusza Budżet Obywatelski. 100 tys. zł do rozdysponowania przez mieszkańców

112

W Gminie Trzebnica rozpoczyna się kolejna edycja programu „Budżet Obywatelski”. Mieszkańcy zgłaszać mogą swoje propozycje oraz głosować na konkretne zadania, które mogą mieć wpływ na zmiany w naszej okolicy.

W Gminie Trzebnica ogłoszony został już po raz piąty Trzebnicki Budżet Obywatelski.

Jak co roku na ten cel przeznaczone zostanie 100 000 zł

Przy tej okazji warto dodać, że zgodnie z nową ustawą od najbliższych wyborów, gminy będą musiały przeznaczyć na budżet obywatelski 5% wydatków gminy z roku poprzedniego.

Czyli w Gminie Trzebnica będzie to kwota około 500 tys. zł

Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter zarówno inwestycyjny, w co wlicza się np. remonty, jak i społeczny czyli np. sportowy lub artystyczny.

Mogą być realizowane zarówno na terenie miasta, jak i sołectw Gminy Trzebnica. Ważne jednak, żeby idee projektów, znajdowały się na terenach stanowiących własność Gminy Trzebnica, bądź na terenach, gdzie gmina ma prawo do dysponowania daną nieruchomością, jak również na terenach nieobciążonych prawem osób trzecich.

Kto może zatem zgłosić projekty zadań?

Otóż każdy, pełnoletni mieszkaniec Gminy Trzebnica. Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Co ważne, każdy projekt musi być poparty minimum 10 głosami (podpisami) mieszkańców Gminy Trzebnica.

Propozycje muszą zostać złożone na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” lub w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim. Wypełniony formularz zgłoszenia można przekazać listownie, osobiście w biurze podawczym urzędu miasta, bądź elektronicznie.

Mało czasu

Swoje propozycje zgłaszać można w terminie od 13 do 30 marca

Następnie zebrane propozycje poddane zostaną weryfikacji. W dniach od 16 kwietnia do 20 maja przeprowadzone zostanie głosowanie na wybrane projekty.

Przypomnijmy, że w zeszłorocznym głosowaniu największą liczbę głosów zdobył projekt pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach, na który swój ważny głos oddało 1152 mieszkańców gminy. Jaka propozycja wygra w tym roku?

Komu w tym roku uda się zmobilizować największą
liczbę mieszkańców?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here