Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

516

W niektórych placówkach już trwa, w innych dopiero się zacznie, mowa o rekrutacji do przedszkoli, która w tym roku startuje wyjątkowo wcześnie. Rodzice powinni upewnić się w jakim terminie muszą złożyć podanie i jakie dokumenty będą wymagane przez komisje rekrutacyjne. A my sprawdzamy jak sytuacja przedstawia się w placówkach publicznych na terenie powiatu.

Trzebnica

Zarówno w Przedszkolu nr 1, jak i w Przedszkolu nr 2 można składać dokumenty w terminie od 1 do 31 marca. I obie te placówki udzielają szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji. Zmianie ulegnie jednak lokalizacja Przedszkola nr 1, które zostanie przeniesione z ulicy 1 Maja, do nowo budowanego budynku, przy ul. 3 Maja. Rekrutację do tego przedszkola, przeprowadza Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, które na razie mieści się przy ul. 1 Maja i tam też można składać dokumenty. Natomiast rekrutacja do nowo budowanego żłobka rozpocznie się dopiero na przełomie maja i czerwca, w momencie, gdy zostaną spełnione wszystkie wymagania formalne związane z powołaniem nowej placówki.

Klas zerowe utworzone będą w trzech szkołach: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3

Jeśli chodzi o przedszkole integracyjne, to tu zapisy trwają cały rok, a dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. W każdej grupie wiekowej są maksymalnie 3 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych.

Oborniki Śląskie

W Publicznym Przedszkolu w Obornikach Śląskich nie wiadomo jeszcze, ile dzieci będzie w tym roku przyjętych, wszystko zależy od deklaracji rodziców, którzy będą chcieli już uczęszczające pociechy pozostawić na kolejny rok. Rekrutacja będzie prowadzona od 5 do 30 marca. Cała procedura rekrutacji opisana jest szczegółowo na stronie internetowej przedszkola, stamtąd też można pobrać niezbędne przy rekrutacji formularze.

Na terenie gminy prowadzona będzie rekrutacja również do przedszkola publicznego w Pęgowie, gdzie podania należy składać do 30 marca. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Również w tym wypadku ilość wolnych miejsc na rok szkolny 2018/2019 określana będzie na podstawie złożonych deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej. Trzeba pamiętać, że w gminie Oborniki Śląskie jest wiele prywatnych i niepublicznych przedszkoli, które również rozpoczęły rekrutację.

We wrześniu ruszy oficjalnie nowy żłobek dla maluszków. Choć inwestycja jest już bardzo zaawansowana, żłobek zacznie funkcjonować od nowego roku szkolnego. Dyrektor Żłobka Miejskiego informuje, że rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się najwcześniej w kwietniu, nie jest jednak znany jeszcze dokładny termin. Według zapowiedzi ze żłobka skorzystać będzie mogło 135 dzieci.

Żmigród

W mieście działa jedno Publiczne Przedszkole „Zielona Dolina”. Rekrutacja odbywa się tu od 19 do 26 marca. W tym okresie będą dostępne wnioski i czas na złożenie dokumentów wraz z wymaganymi zaświadczeniami/oświadczeniami. Tydzień wcześniej, czyli od 12 marca rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, składają deklarację kontynuacji nauki w przedszkolu. Placówka przeszła w minionym roku gruntowny remont. Teraz jest ono nie tylko bardziej nowoczesne i bardziej funkcjonalne, ale może pomieścić więcej maluchów. Jak nas poinformowała dyrektor przedszkola:

Obecnie mam 262 dzieci. Po remoncie zyskaliśmy dwa dodatkowe oddziały dla dzieci 3 i 4 – letnich. W sumie mamy 12 oddziałów, a wcześniej było ich 10. W tym roku mamy 4 oddziały zerówkowe, ale co roku zmienia się to w zależności od potrzeb. Jeśli chodzi o dzieci 3-lenie, to obecnie mamy 2 grupy. Czterolatków są 3 oddziały, jeden oddział 4-5 -latków i dwa oddziały 5-latków. Jak na tę chwilę miejsc jest wystarczająca ilość, ale oczywiście nie wiadomo, co będzie dalej, ile będzie dzieci. Trzeba też pamiętać, że im więcej zerówek jest w szkole, tym więcej miejsc jest dla najmłodszych dzieci – tłumaczyła Sylwia Sułek – Balcerzak.

Wisznia Mała

W gminie funkcjonują dwie placówki publiczne. W Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie będzie w tym roku około 110 miejsc, a rekrutacja rozpocznie się 25 marca i potrwa do 16 kwietnia. W Przedszkolu Publicznym w Ligocie Pięknej rekrutacja rozpocznie się w tym samym terminie, na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie będzie miejsc dla dzieci, ponieważ wszystko to zależy od deklaracji, które dzieci kontynuować będą naukę w tej placówki, na chwilę obecną mówi się o około 30 wolnych miejscach.

Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (kl. „0”), tj. SP w Psarach, SP w Szewcach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, w SP w Krynicznie w Zespole Szkół, a także w SP w Wiszni Małej.

Zawonia

W gminie funkcjonuje jedno przedszkole publiczne, które znajduje się przy Zespole Szkół. Rekrutacja rozpoczęła się 19 lutego i potrwa do 9 marca. W zapisie rekrutacyjnym wójt gminy informuje, że od dnia 1 września 2018 roku dzieci w wieku 3, 4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, w szczególnych wypadkach prawem tym objęte zostaną również dzieci 2.5 – letnie.

Jeśli chodzi o „zerówki”, to więcej informacji można uzyskać w Zespole Szkół w Zawoni i w Zespole Szkół w Czeszowie, jednak w tym wypadku ilość miejsc zależna będzie od ilości chętnych.

Prusice

W mieście od lat działa prywatne przedszkole Calineczka. Rekrutacja prowadzona będzie. W przedszkolu rodzice, oprócz opłaty za wyżywienie, płacą miesięczne czesne w wysokości 160 zł (w tym są zajęcia logopedyczne), a placówka jest czynna od godz. 6.30 do 16.30. Co roku przeciętnie do wszystkich grup wiekowych uczęszcza 50-60 dzieci. Właścicielka w poprzednich latach zapraszała dzieci z innych gmin, dla których nie było miejsca w pobliskich przedszkolach.

Prusice mają doskonale rozwiniętą sieć punktów przedszkolnych, które w większości działają w świetlicach wiejskich. W Skokowej, a także w Strupinie funkcjonują szkoły podstawowe, w których zainteresowani mogą dopytywać o rekrutację do zerówek. Natomiast do 9 marca trwa nabór do grup „zerówkowych” przy Zespole Szkół w Prusicach.

Wszystkie szczegóły rekrutacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i szkół. Rekrutacja jest już również prowadzona do niepublicznych i prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko realizuje „obowiązek przedszkolny” poza swoją gminą, to odpowiednia jednostka może wymagać zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here