Nowa dyrektor GOPS-u

1702
Ewelina Kondracka

Od 16 stycznia, w wyniku przeprowadzonego konkursu, zmieniła się dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie – poinformował na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Robert Lewandowski.

Po przejściu na emeryturę Marii Pelc, której bardzo serdecznie dziękuję za lata pracy. W GOPS-ie przepracowała 25 lat. Wielki szacunek za pracę i oddane serce dla społeczności gminy.  Natomiast nowym kierownikiem została, bardzo doświadczony pracownik, która pracowała dla gminy na innych stanowiskach – Ewelina Kondracka. Jestem przekonany, że będzie sprawowała swoją funkcję w sposób godny i bardzo merytoryczny, z pożytkiem dla wszystkich klientów GOPS-u. Jak wiem, katalog usług GOPS-u jest coraz szerszy. Przed panią kierownik i jej pracownikami stoi wiele wyzwań – podkreślał Robert Lewandowski.

Dodajmy, że Ewelina Kondracka była do tej pory pełnomocnikiem burmistrz do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here