Czy warto szkolić pracowników działu HR?

89

Dział HR to dość specyficzny punkt w każdej firmie. Ze względu na dynamiczny zmiany na rynku pracy to właśnie tam należy postawić na wzrost kompetencji pracowników. Menedżerowie i specjaliści, którzy w nich działają nie mogą więc poprzestać na wiedzy nabytej, tylko muszą ją stale uzupełniać. To dla nich dedykowanych jest wiele specjalnych kursów, warsztatów i szkoleń, na przykład organizowanych przed Dom Wiedzy.

Nabywanie kompetencji

Oczekiwania wobec pracowników z działu HR stale rosną. Stąd sale szkoleniowe w Warszawie wynajmowane są również na doszkalanie tego sektora. Solidnie zaprojektowane programy szkoleniowe, które uwzględnią potrzeby działów personalnych wypełniają pewną lukę, o której mówią sami zainteresowani. Większość liderów HR twierdzi, że swoją wiedzę zdobyła samodzielnie, gromadząc doświadczenie zawodowe. Zwykle odbywało się to metodą prób i błędów, które prowadziły do znalezienia optymalnych dla firmy rozwiązań. Co ciekawe, ankietowani twierdzą, że ich studia kierunkowe tylko w niewielkim stopniu przygotowały ich do zawodowych wyzwań.

Oczekiwania wobec działu HR

W ostatnich latach rośnie zakres obowiązków, jakie są nakładane na działy HR. Pracownicy działu personalnego narzekają, że wciąż powstają nowe obszary, za które muszą odpowiadać. Mimo to ponad 70 proc. firm deklaruje, że w następnym roku nie zamierza powiększać liczby pracowników tego sektora a 12 proc. firm deklaruje chęć zmniejszenia zatrudnienia w tym dziale. Wypełnione sale szkoleniowe w Warszawie oznaczają, że wyjątkowo rzadko pojawia się możliwość edukowania w zakresie HR ponieważ pracownicy tych działów są jednymi z najrzadziej szkolonych systemowo pracowników w firmach.

Szkolenia to możliwość poznania nowoczesnych metod rekrutacji, zarządzania poprzez cele, badania nastrojów i zaangażowania pracowników, różnorodność w organizacji, jak również planowanie redukcji. To także zarządzanie talentami firmowymi.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here