Ważne informacje. Obowiązek składania JPK_VAT

188

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Dotyczy to również najmniejszych przedsiębiorców – zatrudniających do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym i standaryzującym przetwarzanie danych.

Kiedy złożyć JPK_VAT

JPK_VAT składa się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Podatnik, który rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także prześle JPK_VAT co miesiąc.

Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018  składa się od 1 do 26 lutego 2018  (ponieważ 25 lutego to niedziela)

Przesyłanie JPK_VAT nie zwalnia podatników z obowiązku składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. Począwszy od 2018r. wszystkie deklaracje VAT składamy elektronicznie.

Ważne: dane wykazywane w JPK_VAT powinny dokładnie odzwierciedlać ewidencję VAT oraz zgadzać się z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

Ważne jest również pole z adresem e-mail, który ma ułatwić szybki kontakt organów podatkowych w przypadku rozbieżności w złożonym JPK_VAT.

Wypełnienie pola >Adres e-mail < umożliwia otrzymywanie na ten adres powiadomień z Ministerstwa Finansów, które dają podatnikowi prawo do korekty pliku bez konsekwencji.

W celu złożenia JPK_VAT podatnicy mogą korzystać z usług biur rachunkowych lub płatnych programów rachunkowych, a także z bezpłatnych aplikacji e-mikrofirma lub Klient 2.0 udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów ze strony internetowej tutaj.

Autoryzacja JPK_VAT na kilka sposobów

Do wysłania pliku JPK_VAT konieczna jest jego autoryzacja (uwierzytelnienie). Służy do tego jeden z dwóch podpisów elektronicznych: kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil Zaufany eGO), który można w bardzo prosty sposób założyć w każdym urzędzie lub przez Internet.

Profil Zaufany. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim powinni to zrobić przedsiębiorcy. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym, np. w tut. Urzędzie Skarbowym na Sali Obsługi Klienta, gdzie pracownicy pomogą złożyć wniosek, a potem potwierdzą profil zaufany. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl, obywatel.gov.pl lub na stronie jpk.mf.gov.pl w sekcji „jak złożyć JPK_VAT”.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu (tylko w 2018 r.) możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Infolinia KIS i dyżury pracowników w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) będzie można uzyskać na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc pod numery telefonów: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) i wybierając w systemie zapowiedzi numer 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), przydatnego również do prawidłowego złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT), lub po wybraniu nr 6 można uzyskać informacje dotyczące składania JPK_VAT.

Ponadto, Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13). W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego, w soboty w godz. 9-13.

Informujemy ponadto, że w godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Trzebnicy (7:30-15:30, poniedziałki 7:30-18:00) oraz dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9:00 do 13:00) oprócz informacji z zakresu JPK_VAT na Sali Obsługi Klienta przy specjalnie utworzonym do tego celu stanowisku komputerowym będzie można uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o profil zaufany, a następnie potwierdzić go w pokoju nr 7.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here