Zdobądź dofinansowanie na budowę przyłącza kanalizacyjnego

554

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasił III nabór wniosków dotyczących udzielenia dotacji  na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

O dotacje starać mogą się
osoby fizyczne

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć wnioski wraz z załącznikami do 28 września 2018 roku, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wisznia Mała.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Osoba, która ma prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane ma zostać przyłącze kanalizacyjne, posiadana nieruchomość musi znajdować się na terenie Gminy Wisznia Mała. Wnioskodawca nie może w żaden sposób zalegać z podatkami i opłatami na rzecz gminy. Dodatkowo powinien posiadać projekt budowany przyłącza kanalizacyjnego, uzgodniony z odbiorcą ścieków.

Co ważne wnioskodawca deklaruje również, że wybuduje przyłącze w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami szczegółowymi.

Poniesie i udokumentuje wydatki związane z budową przyłącza, a po zakończeniu budowy w wyznaczonym terminie zaprzestanie użytkowania bezodpływowego zbiornika na ścieki.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.

Szczegółowy regulamin dotacji wraz z formularzami dostępny jest na stronie UG Wisznia Mała.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here