Już dziś sesja Rady Miejskiej

178

To będzie bardzo ważna sesja RM. Mieszkańcy, których interesują zmiany planów zagospodarowania terenu, stawki za przedszkole czy też kryteria przyjęć do przedszkoli i pierwszych klas powinni na niej być.

A o czym jeszcze będą
dyskutować radni?

Na dziś, na czwartek 8 lutego, na godz. 13, w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury, zaplanowano sesję Rady Miejskiej.

Jak wynika z projektów uchwał przygotowanych na sesję, radni będą dyskutować i głosować na 13 uchwałami.

Mają one dotyczyć rozwiązania Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie, ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród. A także, co bardzo ważne dla rodziców maluchów – określenia wysokości opłat w Gminie Żmigród za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym. Radni będą także decydować o: rozstrzygnięciach uwag do projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród wyłożonego do publicznego wglądu, badać zgodność projektu zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żmigród”. Głosować będą także nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród.

W programie sesji znalazła się także uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne, a także budżecie. Radni mają w planie także zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej, a także komisji rady.

Podczas sesji radni będą też zapewne zadawać pytania burmistrzowi i jego służbom.

Podsumowanie najważniejszych uchwał już wkrótce w NOWej gazecie trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here