Rozmowa z Janem Darowskim

310

NOWa: Burmistrz twierdzi, że wszystkie zarzuty postawione przez prokuraturę zostały umorzone. Poza tym twierdzi, że były one bezpodstawne. Mówi też o tym, że Pan jako jego były przyjaciel powinien go za to przeprosić?

J.D.: – Wypowiedź Pana burmistrza jest nieścisła i niepełna. To postępowanie trwało długo. To był okres kilku lat. Ono finalnie zostało umorzone, niemniej jednak, został przedstawiony zarzut z art. 231 par. 1 kk, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków i w odniesieniu do pana burmistrza, taki fakt miał miejsce.

NOWa: – Ale ten zarzut też umorzono…

J.D.: – Tak, umorzono, ale z tego tytułu, że on został przedstawiony w listopadzie 2013 roku przez prokurator prowadzącą postępowanie, a porozumienie dotyczące rozliczenia kary umownej, zostało zawarte 28 listopada 2007 roku. I kolejny prokurator, który przejął tą sprawę uznał, że zarzut postawiono, po upływie obowiązującego wówczas, 5-cio letniego okresu przedawnienia.

NOWa: – Czyli po prostu prokuratura za późno postawiła zarzuty. Czy tak?

J.D.: – No tak, można też tak to interpretować. A skoro, ściganie karalności przestępstwa jest przedawnione, to z urzędu należy sprawę umorzyć, niezależnie od postawionego wcześniej zarzutu dla podejrzanego.

NOWa: – Czy czuje się Pan zobowiązany do przeprosin burmistrza?

J.D.: – Powiem tak. My wtedy działaliśmy jako radni i mieliśmy uzasadnione wątpliwości co do tej inwestycji. Gdyby te nasze wątpliwości się nie potwierdziły, to prokurator od razu, odmówiłby wszczęcia postępowania. A wszczął postępowanie w sprawie, a później został też postawiony zarzut. Nie można twierdzić, że nie było żadnych podstaw.

NOWa: – A Pana zdaniem, burmistrz popełnił nieprawidłowości?

J.D.: – W świetle tego orzeczenia, nie chcę i nie będę komentować tej sprawy. Ale jeśli chodzi o stwierdzenie burmistrza, że rzekomo mi pomagał, powiem tak, ja sobie nie przypominam, na czym ta pomoc miałaby polegać.

PODZIEL SIĘ
Redaktor Naczelny NOWej gazety trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here