Powiatowe kwalifikacje wojskowe. Kogo obejmą w powiecie trzebnickim?

898
Z archiwum. Tegoroczne kwalifikacje odbędą się na początku marca

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa w powiecie trzebnickim łącznie trzy dni. Powiatowa Komisja Lekarska obejmuje swoim działaniem gminy: Trzebnica, Oborniki Śląskie, Prusice, Żmigród oraz Wisznia Mała i Zawonia. Kwalifikacja prowadzona będzie w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy przy ul. Żeromskiego 25.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Wbrew obiegowej opinii, zniesienie poboru w 2009 roku, nie zlikwidowało obowiązku poddania się kwalifikacji. Za niestawienie się przed komisją mogą grozić kary grzywny lub nawet ograniczenia wolności.

Tegoroczna akcja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku, ale na tym nie koniec. Wezwania otrzymają także starsi mężczyźni, urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej i niektóre osoby urodzone w latach 1997-1998. W tym przypadku chodzi o tych, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby.

Przed komisją pojawiać muszą się także kobiety z roczników 1994-1999. W tym przypadku wezwania wysyłane są do kobiet, które w razie konfliktu mogłyby zostać np. sanitariuszkami. Chodzi np. o studentki i absolwentki szkół medycznych, psychologicznych czy weterynaryjnych.

Terminy wezwań uzależnione są od konkretnych komisji, ale badania kobiet i mężczyzn odbywają się osobno. W tym roku kwalifikacja dla mężczyzn odbędzie się w dniach 1-2 marca, a dla kobiet – 13 marca.

W komisji należy spodziewać się kilku osób. W jej skład wchodzą lekarz, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej, sekretarz i średni personel medyczny, czyli pielęgniarka. Poza nimi w składzie komisji obecny jest przedstawiciel komendanta uzupełnień i personel pomocniczy.

Przypominamy również, że pozytywne przejście kwalifikacji nie oznacza automatycznie
poboru do wojska.

Osoby zakwalifikowane pozytywnie, które chcą służyć w wojsku, muszą złożyć podanie i przejść właściwą procedurę.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here