Maluch do żłobka, mama do pracy

275

Zarząd województwa przeznaczył ponad 27 mln zł na tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych. To szansa dla rodziców, by zostawiając maluchy pod dobrą opieką, mogli wrócić do pracy.

− Urodzenie dziecka to wyjątkowy moment. Dla rodziców wiąże się często z  całkowitą zmianą dotychczasowego życia, także zawodowego. Jednak po okresie urlopów macierzyńskich i  wychowawczych przychodzi czas powrotu do pracy. Wyzwaniem jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej opieki dla dorastającego malucha. Wychodzimy naprzeciw tej sytuacji – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Zachęcamy firmy i  instytucje, by tworzyły nowe miejsca w  żłobkach, klubach malucha lub zatrudniały nianie. 15 lutego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, dzięki którym zwiększy się liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach malucha lub u opiekunów dziennych.

Kto i na co może dostać pieniądze?

O  dotacje mogą się starać między innymi instytucje, stowarzyszenia, fundacje, lokalne samorządy, wspólnoty mieszkaniowe i  przedsiębiorcy, którzy już prowadzą lub zamierzają zorganizować opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Urząd dofinansuje przedsięwzięcia związane ze stworzeniem klubów malucha, żłobków, ale także z dostosowaniem istniejących obiektów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na co jeszcze można przeznaczyć unijne środki? Na zakup wyposażenia i  zabawek, na pomoce do prowadzenia zajęć wychowawczych i  edukacyjnych, na wyposażenie i montaż placu zabaw, na pokrycie kosztów żywienia dzieci, także tych ze szczególnymi potrzebami – na przykład z alergią lub cukrzycą. Możliwe jest również pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, a nawet zatrudnienie niań, które zajmą się maluchami u siebie.

Często podstawową barierą w powrocie do pracy rodziców małych dzieci są opłaty i dostępność miejsc w żłobkach. − Nasz program rozwiązuje ten problem. Unijne dofinansowanie przeznaczamy również na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki dzieciom. Rodzice nie będą musieli do takich miejsc nic dopłacać − dodaje marszałek Przybylski. W  składanych w  odpowiedzi na konkurs wnioskach o  dofinansowanie można zaplanować również kursy, szkolenia i usługi doradztwa zawodowego dla rodziców. Pomoże im to szybciej odnaleźć się na rynku pracy.

Wnioski będą przyjmowane od 23 marca.


SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here