Coraz mniej czasu zostało na rozliczenie z ZUS. O co chodzi?

491
Do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku

Tylko do końca lutego jest czas na to, żeby poinformować ZUS o swoich dodatkowych dochodach. Nie dotyczy to osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 mężczyźni. Inaczej jest w przypadku rencistów i osób, które przeszły na „wcześniejszą emeryturę”. 

Sprawdź, która zasada dotyczy właśnie ciebie

Jeśli jesteś już „pełnoprawnym” emerytem, czyli masz ustalone prawo do emerytury i masz wiek, który uprawnia cię do przejścia na emeryturę powszechną wtedy możesz zarabiać bez ograniczeń. Bez względu na to jak duży będzie twój dochód w ciągu roku – ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłacanej emerytury.

W zupełnie innej sytuacji są renciści i osoby, które przeszły na „wcześniejszą” emeryturę. Jeśli nie poinformują o dodatkowych dochodach ZUS, będą musiały zwrócić nienależnie pobrane świadczenie. Żeby tego uniknąć trzeba poinformować ZUS o prognozowanych dochodach.

Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają te osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego bez względu na to czy pracują na etat czy tylko zlecenie lub dzieło – uprzedza Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W zależności od tego jak wysoki jest ich dochód ZUS okresowo zmniejszy kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesi jego wypłatę – przestrzega rzeczniczka.

Zmniejszenie świadczenia lub zawieszenie wypłaty dotyczy osób, które przekroczą limit dodatkowych przychodów. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.

Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane

Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

Do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku

Emeryci i renciści, którzy pracują zaświadczenie otrzymują od pracodawcy, z kolei jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie.

– Emeryci, którzy już ukończyli powszechny wiek emerytalny nie muszą informować ZUS o dodatkowych przychodach – zapewnia rzeczniczka.

Informacji do ZUS nie muszą także składać:

  • pobierający rentę rodzinną uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych
  • studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

 Limit nie obowiązuje też niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla:

  • inwalidów wojennych,
  • inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową,
  • oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku ze służbą wojskową).

Iwona E. Kowalska
Regionalny Rzecznik  Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here