Już dziś Sesja w Zawoni

124

Na dziś, 11 stycznia zaplanowana została w Zawoni XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia. Sesja odbędzie się o godzinie 15:30 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

W planie sesji znalazły się uchwały dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, zmiany w budżecie gminy oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto zostaną przedstawione informacje na temat wyboru nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni.

Przypominamy, że każdy może przyjść na sesję rady gminy, ponieważ są one jawne i dostępne dla wszystkich mieszkańców.

My też będziemy na sesji.
o najważniejszych sprawach,
o których dyskutowali radni, przeczytasz w kolejnych numerach NOWej gazety trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here