Zmiany w odbiorze śmieci

306

Przypominamy, że w najbliższych dniach zmieni się sposób gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. W nowym roku, zgodnie z nowymi przepisami mieszkańcy Gminy Zawonia, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów będą segregować odpady na 5 frakcji.

1. Tworzywa sztuczne gromadzone w pojemnikach (plastik metal, metale) – odbierane z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

2. Szkło gromadzone w zielonych pojemnikach – odbierane z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące.

3. Papier i tektura – gromadzone w niebieskich workach i odbierane z częstotliwością  1 raz na trzy miesiące.

4. Odpady biodegradowalne gromadzone w brązowych workach – odbierane w okresie od maja do października 1 raz na miesiąc, a w pozostałym okresie 1 raz na trzy miesiące.

5. Zmieszane odpady komunalne – gromadzone w czarnym pojemniku odbierane 1 raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu.

Przy kolejnym odbiorze odpadów do domów i mieszkań zostaną bezpłatnie dostarczone zielone pojemniki na szkło, worki na papier koloru niebieskiego oraz worki na odpady biodegradowalne koloru brązowego.

Co ważne, każdy mieszkaniec deklarujący segregację odpadów ma obowiązek posiadania pojemników na odpady zmieszane i tworzywa sztuczne (do tej pory były to pojemniki na odpady: zmieszane i suche wielomateriałowe).

Osoby które posiadają umowę dzierżawy koszy mogą ją dalej zachować, zmienić firmę wydzierżawiającą, bądź wypowiedzieć umowę i zakupić własne.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here