Rusza program „Przedsiębiorcze kobiety 2.0”

264

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. Przedsiębiorcze kobiety 2.0. Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt jest adresowany do 60 kobiet powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska i pozostających bez zatrudnienia.

W ramach programu uczestniczki mogą otrzymać bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy do 25 000 zł (bez poręczycieli), wsparcie pomostowe doradcze i finansowe w wysokości 1850 zł przez 12 miesięcy prowadzenia firmy, bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej.

 Jakie są planowane efekty realizacji projektu?

To przede wszystkim utworzenie 51 miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto 51 kobiet nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu i zakładania prowadzenia działalności gospodarczej. Każda z 51 kobiet pozostających bez pracy, otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej. A aż 60 kobiet będzie uczestniczyło w szkoleniach i doradztwie na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od grudnia 2017 do maja 2018

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.przedsiebiorczekobiety2.eu. 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here