Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację OOK

70
Nowe oświetlenie sceniczne dodaje charakteru występom. Koncert zespołu Kraków Street Band

Obornicki Ośrodek Kultury zakończył w 2017 roku realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich – II etap”.

Całkowity koszt zadania to 647.271,57 zł. Zadanie to było finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie w wysokości 333.000,00 zł) oraz ze środków przyznanych przez Radę Miejską Obornik Śląskich (w wysokości 314.271,57 zł).

W ramach pozyskanych środków została wykonana kanalizacja deszczowa (odwodnienie budynku). Sporządzono dokumentację architektoniczno – budowlaną piwnic, które w przyszłości będą pełniły funkcję galerii oraz wyremontowano mur okalający Obornicki Ośrodek Kultury. Zostało również zakupione oświetlenie sceniczne i sprzęt nagłośnieniowy.

opr. redakcja

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here