Zdobądź dotacje na innowacje!

132

Bez względu na to, w jakiej branży działasz, rozwój firmy powinien być jednym z twoich priorytetowych zadań. To od niego często bowiem zależy utrzymanie wysokiej pozycji na rynku czy pozyskiwanie nowych klientów. Rozwój kosztuje? Tak, ale pamiętaj, że to inwestycja w przyszłość, a dodatkowo teraz możesz starać się o jego wsparcie z funduszy unijnych.

W dzisiejszym świecie bardzo wysoko cenione są przedsiębiorstwa, które stawiają sobie za cel innowacyjność. To one bowiem postrzegane są jako te, które mają szansę utrzymać się na rynku, proponując jednocześnie swoim klientom wciąż ulepszane produkty i usługi. Takie przedsiębiorstwa doceniają również światowi ekonomiści, a wsparcie dla nich przewidują programu unijne.

Dla kogo dotacje na innowacje?

Dotacje na innowacje to głównie szansa na dofinansowanie rozwoju małych i średnich firm. To do nich bowiem skierowane są najważniejsze obecnie programy unijne mające na celu wsparcie przedsiębiorstw. Mogą oni starać się o dotacje na innowacje przede wszystkim w ramach kilkunastu programów: Programów Regionalnych poszczególnych województw, Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Można o nich więcej przeczytać na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl

Jakie działania są wspierane?

Innowacyjność to bardzo szerokie pojęcie, które zakłada, że planowany przez firmę rozwój będzie czymś nowym w skali kraju, regionu lub po prostu przedsiębiorstwa. Dlatego też działania, na które można ubiegać się o dotacje na innowacje mogą być bardzo różne. Najczęstsze z nich to:

  • Projekty badawcze i wdrażanie innowacji.

Wszystkie wspomniane wyżej programy zakładają dotacje na innowacje związane z prowadzeniem prac badawczych, stworzeniem infrastruktury do badań oraz wdrożeniem nowatorskich rozwiązań, rozumianych zarówno jako udoskonalenie oferowanych przez firmę produktów czy usług, jak i wprowadzenie nowego modelu biznesowego.

  • Informatyzacja.

Jej wprowadzenie na wielu płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa to dziś często podstawa funkcjonowania firmy. Dotacje na innowacje można otrzymać na rozwój handlu elektronicznego, przygotowanie portalu e-usługowego czy wprowadzenie elektronicznych systemów ułatwiających zarządzanie firmą.

  • Wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Zastosowanie metod świadczących o trosce o środowisko jest w dzisiejszym świecie niezwykle pożądane. Dlatego też i tu można liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych. Dotacje można otrzymać m.in. na modernizację hali produkcyjnej, zastosowanie energooszczędnych technologii, przebudowę linii produkcyjnej czy np. montaż paneli słonecznych.

  • Wejście na rynek zagraniczny.

To proces, który często generuje dość duże wydatki. Mogą to być koszty związane z dostosowaniem produktów do wymagań zagranicznego rynku czy też np. z udziałem w targach i innych wydarzeniach promocyjnych. Na dofinansowanie tych działań możesz liczyć składając wniosek o dotacje na innowacje w ramach Programów Regionalnych i, jeśli prowadzisz firmę na wschodzie kraju, programu Polska Wschodnia.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here