Czy uchwalą budżet? Przekonamy się dziś

325
Z archiwum

Na dziś na godz. 8 rano zwołano sesję Rady Powiatu. To jedna z najważniejszych sesji w roku, ponieważ ma na niej zostać przyjęty budżet, w którym ustalone zostaną wydatki na różne powiatowe instytucje, a także na inwestycje.

Przypomnijmy, że kiedy budżet miał być omawiany podczas komisji, okazało się, że nie wpisano do niego wszystkich ustalonych z radnymi zadań, że nie zgadza się z wieloletnią prognozą finansową, a radni zauważyli, że dano im inne załączniki niż wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Starosta zapewnił, że do sesji wszystkie błędy w dokumencie zostaną naprawione

Podczas komisji radni obawiali się, że z powodu błędów mogą nie zostać zrealizowane wcześniej inwestycje, takie chociażby jak chodniki w Korzeńsku czy też Paniowicach.

Czy zarządowi powiatu i radnym uda się dojść do konsensusu?

Jeśli nie masz czasu osobiście przyjść i posłuchać o czym i jak dyskutują radni, to oczywiście streścimy całe obrady, a podsumowanie najważniejszych decyzji i uchwał znajdziesz już wkrótce w NOWej gazecie trzebnickiej.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here