Światełko Betlejemskie dotarło do Prusic

146

W Tobie jest światło – to hasło tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju. Inicjatywa po raz pierwszy zorganizowana została w 1986 roku w austriackim Linz jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Od tego czasu każdego roku światełko wędruje z Groty Narodzenia w Betlejem do Austrii, skąd przekazywane jest przez skautów do innych krajów. Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.

W ostatnich dniach Światełko Betlejemskie trafiło również do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

We wtorek 19 grudnia 2017 roku urząd odwiedziły Zuchy i harcerze z terenu Gminy Prusice i spotkały się z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem, aby przekazać na jego ręce Światełko Betlejemskie, a także złożyły życzenia świąteczne.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here