Już jutro budżetowa sesja Rady Miejskiej

174

W czwartek 21 grudnia w sali widowiskowej Zespołu Placówek Kultury o godz. 13.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żmigrodzie.

Jak czytamy w porządku sesji, radni będą głosować nad uchwałami dotyczącymi przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2018 i lata następne, a także w sprawie budżetu. Jak podano w projekcie uchwały, wydatki budżetu na przyszły rok oszacowano na ponad 81 mln zł, a przychody na niecałe 75 mln zł. W 2018 roku zakłada się zaciągnięcie obligacji na 8 mln zł.

To 10 procent całego budżetu

W programie sesji jest też uchwała zmieniająca „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żmigród na lata 2015-2032”, a także uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołów. Chodzi o przekazanie blisko 250 tys. zł na dofinansowanie Subregionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów komunalnych w Wołowie.

Radni dokonają także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  i budżecie na 2017 rok.

Głosowania odbędą się także na uchwałami o wniesieniu dwóch pomników: Pomnika Żołnierzy Wyklętych, a także Pomnika Pamięci.

Radni zagłosują także w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych.

My na pewno będziemy na sesji, a podsumowanie najważniejszych punktów znajdziesz wkrótce w NOWej gazecie trzebnickiej

1 KOMENTARZ

Pozostaw odpowiedź Filut Anuluj

Please enter your comment!
Please enter your name here