Jakie podatki zapłacą żmigrodzianie?

344

W Żmigrodzie przyjęto już nowe stawki podatków. Sprawdziliśmy, ile od stycznia będą oddawali gminie mieszkańcy i porównaliśmy z ubiegłorocznymi stawkami.

Podajemy stawki najczęściej płaconych podatków

I tak, w przyszłym roku rolnicy zapłacą podatek naliczony według podstawy – 52 zł – ceny za 1 kwintal żyta. Dla porównania, w bieżącym roku było to również 52 zł.

Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, to za 1 mkw domu mieszkalnego zapłacą 0,77 zł (w 2017 roku było 0,68 zł). Za budynki związane z działalnością gospodarczą – 23,10 zł za mkw (było 20,84 zł). Za 1 mkw budynku wykorzystywanego na działalność leczniczą – 4,7 zł (w 2017 roku było 4,06 zł).

Podatek od budowli pozostaje na niezmiennym poziomie – 2 procent.

Podatek gruntowy, za grunt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej żmigrodzianie zapłacą 0,91 zł za mkw. (było 0,82 zł). Podatek za grunt pod wodami, jeziorami, stawami i innymi zbiornikami – 4,63 zł za 1 ha (było 4,58 zł). Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł za 1 mkw (było 0,33 zł).  Za 1 mkw terenu niezabudowane, który jest objęty obszarem rewitalizacji – 3,04 zł (było 3 zł).

Przypomnijmy, że w Żmigrodzie obowiązywała uchwała podatkowa z listopada 2015 roku.

1 KOMENTARZ

Pozostaw odpowiedź Żmigrodzianin Anuluj

Please enter your comment!
Please enter your name here