Utoniemy w śmieciach? Niepokojące wyniki badań

220
Wyrzucamy coraz więcej śmieci. Aż o ponad 500 ton w porównaniu do roku 2015 wzrosła ilość odpadów w Gminie Trzebnica

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Trzebnica za 2016 rok pokazała niepokojące wyniki dotyczące ilości wyrzucanych przez nas odpadów, która dramatycznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2015. Czy grozi nam utonięcie w śmieciach?

Ile wyrzucamy?

Aż o ponad 330 ton w porównaniu do roku 2015 wzrosła ilość zebranych odpadów zmieszanych! To zatrważające dane, zważając, że na tym nie koniec. O blisko 100 ton wzrosła ilość odpadów tekturowych  i papierowych, a odpadów z tworzyw sztucznych wzrost o ponad 70 ton.

To łącznie 500 ton więcej tych odpadów w porównaniu
do roku ubiegłego

W 2016 roku zaliczony został spadek (choć dużo mniejszych wartości) odebranych odpadów budowlanych, gruzu, opakowań szklanych i metalowych czy urządzeń elektronicznych.

Zdecydowanie najwięcej (również w stosunku do roku poprzedniego) wyrzucamy odpadów komunalnych, które stanowią ponad 70% wszystkich śmieci usuwanych z terenu całej gminy. Na drugim miejscu znajdują się odpady szklane, makulatura i tworzywa sztuczne (ponad 10%),  a na trzecim miejscu odpady ulegające biodegradacji – niecałe 10%.

Ciekawą informacją jest fakt, że w ubiegłym roku mieszkańcy gminy Trzebnica częściej udawali się do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, która ma swoją siedzibę przy ul. Milickiej w Trzebnicy. Mieszkańcy w samym tym miejscu oddali m.in. 14,5 t opakowań papierowych i tekturowych, 21 t opakowań z tworzyw sztucznych, ponad 470 t odpadów betonowych, ponad 100 t odpadów ulegających biodegradacji.

Czy segregujemy śmieci? I za ile?

Z danych ewidencji ludności z końca grudnia ubiegłego roku wynika, że na ponad 23 tys. mieszkańców gminy Trzebnica, blisko 20 tys. osób zadeklarowało, że segreguje wyrzucane odpady.

96% ogólnej liczby wszystkich zadeklarowanych osób segreguje odpady w Gminie Trzebnica

Ile płacimy za odbiór śmieci? 12 zł musi zapłacić każda osoba, która zadeklarowała selektywne oddawanie odpadów, natomiast 19 zł płacą osoby, które oddają śmieci niesegregowane. Stawki opłat dla nieruchomości, gdzie powstają śmieci, ale w których nikt nie zamieszkuje, naliczane są natomiast od określonej pojemności – na przykład za odpady zbierane nieselektywnie w pojemniku 1,1 m3 trzeba zapłacić 202 zł, natomiast w sposób selektywny – 129 zł.

Koszty poniesione przez gminę w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów wyniosły w 2016 roku ponad 3,6 mln zł.

W świetle przepisów, gminy są zobowiązane także do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu poszczególnych grup odpadów.

Dobrą informacją jest fakt, że mimo tak ogromnego wzrostu wyrzucanych śmieci, gmina Trzebnica wszystkie poziomy w roku ubiegłym osiągnęła

Dla mieszkańców oznacza to, że mogą odetchnąć z ulgą – utonięcie w śmieciach na razie nam nie grozi.

1 KOMENTARZ

  1. Podoba mi się pomysł ekologicznych sklepów, gdzie przychodzi się z własnym opakowaniem i większość produktów jest na wagę. Kiedyś o tym w TV mówili jakieś 3 lata temu, może 5 ale chyba się to nie przyjęło.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here