Na czym polega podatek katastralny?

369
Foto: Pixabay.com

Podatek od nieruchomości są zobowiązani uiszczać wszyscy właściciele nieruchomości – nie ma znaczenia, czy jest ona zabudowana, czy mowa wyłącznie o ziemi. Od czasu do czasu pojawia się pomysł wprowadzenia podatku katastralnego. Czym różni się on od aktualnie obowiązującego?

Podatek od wartości nieruchomości, czyli podatek katastralny

Aktualnie właściciele nieruchomości płacą podatek, którego stawka jest ustalana przez samorządy. Te jednak nie mają całkowitej dowolności – są ograniczone przez Ministerstwo Finansów, bo to właśnie ono ustala maksymalne stawki. Jak byłoby w przypadku podatku katastralnego, o którym od czasu do czasu pojawiają się informacje w mediach?

Podatek katastralny to podatek naliczany od wartości nieruchomości. Jego wprowadzenie oznaczałoby zniesienie dotychczas obowiązujących podatków, czyli: od nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych.

Wartość nieruchomości – jak ją ustalić?

Skoro podatek katastralny to podatek od wartości nieruchomości, to wraz z jego wprowadzeniem konieczne byłoby oszacowanie wartości poszczególnych nieruchomości. Sposób, w jaki miałoby się odbywać szacowanie wartości nieruchomości, został zaprezentowany w Ustawie z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z przywołaną ustawą szacowanie wartości nieruchomości odbywałoby się przez rzeczoznawców majątkowych, którzy określaliby wartość nieruchomości, biorcą pod uwagę nieruchomości reprezentatywne dla poszczególnych gmin. Wartość nieruchomości reprezentatywnych zostałaby zaś oszacowana na podstawie cen transakcyjnych.

Szczegółowe informacje o tym, jakie ceny i źródła o nieruchomościach wykorzystywaliby rzeczoznawcy majątkowi podczas szacowania wartości nieruchomości, zostały wskazane w Rozporządzeniu w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Mowa m.in. o: księdze wieczystej, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i danych o cenach transakcyjnych.

Więcej informacji o ustalaniu wartości nieruchomości i powszechnej taksacji nieruchomości jest dostępnych w serwisie Kataster360.pl.

Długa droga do wprowadzenie podatku katastralnego?

Aby w Polsce zaczął obowiązywać podatek katastralny, konieczne byłoby przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, a także przygotowanie ustaw. To wiąże się nie tylko z konkretnymi kosztami, lecz także czasem.

Podatek katastralny budzi wiele wątpliwości wśród samych zainteresowanych, czyli właścicieli nieruchomości. Dlaczego? Według specjalistów wprowadzenie takiego podatku oznacza podwyżki – ten sposób wyliczania podatku od nieruchomości jest po prostu droższy.

SPONSOROWANE

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here