Żmigrodzianie ku czci pionierom oświaty

159

25 października w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie odbyła się konferencja „Pionierskie lata oświaty w Gminie Żmigród”. Organizatorami całego przedsięwzięcia była Gmina Żmigród, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie.  

„Dnia 22 czerwca 1945 w grupie 318 repatriantów z Wilna, po dwutygodniowej, pełnej przygód podróży, wygramoliłem się w końcu z wagonu na stacji Żmigród zawalonej po pas nagromadzonymi a już zgniłymi ziemniakami. Tak wiec znalazłem się w ogołoconym, wyszabrowanym oraz zaśmieconym do niemożliwych granic Żmigrodzie, na odzyskanym po latach Dolnym Śląsku, ale wśród swoich, nareszcie we własnym, wolnym od krwiożerczego okupanta kraju, świadom tego, że spełniły się nadzieje Polaków i stare piastowskie miasta i wsie, w tym Żmigród wróciły do Macierzy i oto łączą się na zawsze z wolną i niepodległą Polską (…). – Czesław Mituniewicz

Po uroczystym otwarciu i przywitaniu dostojnych gości przez dyrektor DODN Małgorzatę Matusiak oraz dyrektor SP Żmigród Dorotę Jakusztowicz, głos zabrał Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski.

Na konferencję licznie przybyli zaproszeni goście na czele z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Romanem Kowalczykiem, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wandą Gołębiowską oraz Starostą Powiatu Trzebnickiego Waldemarem Wysockim. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych, nauczycieli oraz uczniów. Na samym początku prof. dr. hab. Stanisław Nicieja z Uniwersytet Opolskiego przeniósł słuchaczy w podróż po kresach wschodnich oraz zafascynował zebranych swoim wykładem odnoście geograficznego usytuowania osadników.

Pretekstem do wielopokoleniowej debaty było wystąpienie dr Anna Stodolna-Rybczyńska, która przedstawiła Dni Pionierów Oświaty na Dolnym Śląsku. Na końcu pierwszego bloku został ukazany rozwój oświaty na Dolnym Śląsku w latach 1945-33 przez Lidię Soszyńską z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Drugi blok rozpoczął się od wystąpienia lokalnego historyka i autora książek o Gminie Żmigród. Paweł Becela w swoim wykładzie ujął pionierskie lata oświaty na terenach gminy Żmigród i po krótce przedstawił historię obecnych istniejących szkół, jak i tych które kiedyś pełniły znaczącą funkcję, dziś zaś nie istnieją. Żmigrodzcy seniorzy prężnie się rozwijają i kształcą, jednak nie zapominają o swoich korzeniach.

Przedstawicielka Żmigrodzkiego Uniwersytetu III Wieku Mirosława Borkowska opowiedziała o ludziach oświaty, nauczycielach z pasą. Ostatnie wystąpienie należało do Bogusława Kowalskiego, długoletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeńsku, który na podstawie tej placówki przybliżył słuchaczom historię oświaty w Gminie Żmigród. Konferencja cieszyła się dużą aprobatą ze strony wszystkich przybyłych gości. Całość spotkania podsumował Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski i wszyscy wspólnie minutą ciszy uczcili pamięć ludzi, którzy nie tylko kształtowali charaktery, nauczali ale byli wspaniałymi przyjaciółmi.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here