Żmigrodzianie będą mogli zaoszczędzić na prądzie

247

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska to program grantowy, którego nazwa brzmi bardzo poważnie. Jednak dzięki niemu mieszkańcy gminy będą mogli sporo zaoszczędzić. Jak?

Założeniem projektu jest dofinansowanie produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.

Jak czytamy w założeniach projektu, odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Żmigród, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, zlokalizowanego na terenie gminy, którzy dzięki realizacji projektu będą w stanie obniżyć znacząco rachunki za energię elektryczną.

Jak się okazuje, na realizacje planu przewidziane są ogromne pieniądze – ok. 1,2 mln. Taka kwota może posłużyć dofinansowaniu około 40 instalacji na terenie gminy., które będą jednak musiały spełnić rygorystyczne wymogi.

Aby uzyskać grant, należy wziąć udział w konkursie, który zostanie uruchomiony już w listopadzie. Chętni będą mogli uzyskać wszystkie niezbędne informacje w powołanym do tego celu punkcie doradczym. Jak czytamy na stronach Urzędu Miejskiego, jeszcze wcześniej, ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców zostanie uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji przez ekspertów PV na miejscu zgłoszonych budynków pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej. Dodatkowo wkrótce odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Kto może dostać grant?

Konkurs skierowany jest do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego posadowionego na terenie gminy, przynajmniej jeden współwłaściciel mieszka w gminie i nie zalegają z podatkami na rzecz gminy. Konkurs skierowany jest do osób, które mają podpisaną kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla nieruchomości (stroną umowy musi być właściciel lub współwłaściciel) i mają środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt). W zasadach programu zapisano, że instalacje mogą powstawać tylko na domach jednorodzinnych, a prąd wyprodukowany z dofinansowanego systemu przeznaczony będzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego. Dom musi być także wyposażony w instalację trójfazową, użytkowany legalnie w rozumieniu prawa budowlanego, a właściciele zapewnią stabilne łącze internetowe. Dodatkowo, moc znamionowa instalacji musi mieścić się w przedziale od 3 kWp do 10 kWp;

Dodatkowo premiowane będą instalacje: umieszczone na dachu budynku jednorodzinnego; których moc wynosi od 4,5 kWp do 6 kWp, w ramach których planowana jest podwyższona efektywność wytwarzania energii, których moc zostanie dopasowana do zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego, dla których została/zostanie wykonana instalacja odgromowa.

Warto już teraz zainteresować się projektem, bo pieniędzy wystarczy tylko dla 40 domów.

 

2 KOMENTARZY

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here