Umowa na rozbudowę szkoły podpisana

137

Rozpoczyna się kolejna duża inwestycja w gminie Wisznia Mała. W piątek 20 października została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. To wyczekiwana inwestycja zarówno przez uczniów i ich rodziców, jak i kadrę nauczycielską.

Budowa tej ważnej dla mieszkańców inwestycji rozpocznie się jeszcze w październiku. Umowę podpisał wójt Jakub Bronowicki oraz skarbnik Konrad Buczek w obecności zastępcy wójta Sławomiry Misiura-Hermann oraz kierownika Referatu RIiOŚ Joanny Kubackiej. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał prezes zarządu Piotr Pracowity.

Prace budowlane prowadzić będzie firma Baumatech sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ul. Jedności Narodowej 194, która zamierza współpracować przy realizacji kontraktu z lokalnymi przedsiębiorcami.

Koszt zadania to 7 448 110,89 zł brutto. Zadanie przewiduje wybudowanie połączonego z obecnym nowego budynku szkolnego wyposażonego w cztery przestronne sale lekcyjne wraz z niezbędnym zapleczem, w tym doskonale wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, stołówko – świetlicę, pokój nauczycielski, nową kotłownię i niezbędne zaplecze administracyjne oraz nowoczesnej i multifunkcjonalnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zamontowaną windę.

Projekt zwiększy dostępność do edukacji na poziomie podstawowym na terenie gminy Wisznia Mała i pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Na budowę nowego obiektu gmina Wisznia Mała otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 800 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach, gmina Wisznia Mała”). Zadanie to będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 7.1.2 „Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF”.

Budowa szkoły to kolejny ważny etap rozwoju gminy, który poprawi jakość edukacji najmłodszych mieszkańców. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie 2018 r.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here