To co robimy, robimy dla innych

701

Ochotnicze Straże Pożarne to często największy społeczny kapitał. Działalność OSP nie koncentruje się tylko na lokalnym wymiarze, zdarza się, że w sytuacjach kryzysowych swoje działania przenoszą również poza granicę powiatu. Czy zajmują się tylko gaszeniem pożarów? Absolutnie nie! Dlatego, aby bliżej poznać zasady funkcjonowania OSP, spotkaliśmy się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach Śląskich, którzy zajęli I miejsce w naszym plebiscycie na Najpopularniejszą Jednostkę OSP w Powiecie Trzebnickim.

Chociaż większość strażaków za swoją główną działalność uznaje tylko i wyłącznie ratownictwo i ochronę przeciwpożarową, to OSP zajmuje się również sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą. Dla większości strażaków jest to działalność dodatkowa, to z pewnością ma duże znaczenie w lokalnych społecznościach.

– Ochotnicza Straż Pożarna w Obornikach Śląskich jest jednostką z ponad 100-letnimi tradycjami. Jej oficjalne powstanie datowane jest na rok 1906. Później przyszły niestety czasy wojenne i dopiero w 1945 roku OSP zostało reaktywowane na naszych ziemiach odzyskanych.

W odmłodzonym składzie prężnie działa od 2000 roku

– Przez blisko rok staraliśmy się o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG), co udało się w 2004 roku.

Obecnie do obornickiej jednostki przynależ 35 strażaków, z czego 22 uprawnionych do wyjazdów.

– Z czasem zaczęliśmy wzbogacać naszą jednostkę. Na początku, jak ja zacząłem współpracę z OSP – mówi komendant Zenon Łodygowski – posiadaliśmy wyłącznie jednego „Jelcza”, który już wtedy był samochodem blisko 30-letnim, bardzo słabo uzbrojonym, ale to były realia tamtych czasów.

Przynależność do KSRG OSP pozwoliło na pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu państwa. Dzięki temu, jak również dzięki pomocy gminy oraz Powiatowej Straży Pożarnej, z czasem jednostce zakupić udało się całkowicie nowy sprzęt.

CZYTAJ NA KOLEJNEJ STRONIE…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here