Rusza budowa magistrali wodociągowej

403

Od wbicia symbolicznej łopaty rozpoczęły się prace przy budowie magistrali wodociągowej WISZNIA MAŁA – STRZESZÓW.

W piątek 10 listopada oficjalnie rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej. Symbolicznego wbicia pierwszej łopaty dokonał Skarbnik Gminy Wisznia Mała Konrad Buczek. W wydarzeniu tym udział wzięli: Sławomira Hermann-Misiura Zastępca Wójta Gminy Wisznia Mała, Grażyna Chwastek Prezes Zarządu PGK Sp. Z o.o. w Wiszni Małej, Tomasz Gulej kierownik budowy, Marcin Sługocki inspektor nadzoru, Izabela Rucińska kierownik Jednostki Realizującej Projekt i Krzysztof Cieślik koordynator projektu.

Inwestycja obejmuje budowę 2,6 km wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie wraz z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej. Planowane do budowy odcinki sieci wodociągowych mają na celu zastąpić istniejące, będące w złym stanie technicznym, odcinki żeliwnego wodociągu zlokalizowanego pomiędzy Wisznią Małą a Strzeszowem. Nowe wodociągi będą odgrywały kluczową rolę w zaopatrzeniu w wodę pitną Strzeszowa, Ozorowic oraz dynamicznie rozbudowujących się Szewc. Sieci te zlokalizowane będą w poboczach dróg powiatowych oraz gminnych.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel z Wrocławia. Cała inwestycja ma kosztować 1 769 970 zł,

dofinansowanie  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 910 743,10 zł. Planowany termin realizacji to kwiecień 2018 roku.

Budowa sieci będzie wiązała się z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców, związanymi z pracami na drogach oraz chwilowymi przerwami w dostarczaniu wody. Jednak po niedogodnościach mieszkańcy odczują znaczną poprawę, nowa magistrala zmniejszy występowanie awarii na sieci wodociągowej  i przerwy w dostawie wody dla mieszkańców gminy oraz doprowadzi wodę w najlepszej jakości.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here