Jutro sesja Rady Miejskiej

213

Na czwartek 30 listopada, na godz. 17 zwołano sesję Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Posiedzenie odbędzie się w sali Urzędu Stanu Cywilnego.

W programie między innymi sprawozdanie z działalności burmistrza, z wykonania uchwał. Radni będą także głosować na uchwałami dotyczącymi zmiany budżetu na ten rok, nad wprowadzeniem programu „Oborniki Śląskie przyjazne Seniorom”,  stwierdzenia przekształcenia 6-letnich szkół podstawowych na 8-letnie, a także nad określeniem przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich. Pod głosowanie podana zostanie także uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie.

Radni maja także zmienić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie. Zadecydują, czy jedna z ulic w Obornikach Śl. zyska nazwę ul. Królowej Bony, a w Pęgowie – Jana Brzechwy. Radni mają także w planie głosowanie nad przeprowadzeniem konsultacji dotyczących wyodrębnienia Sołectwa Niziny, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie, a także w sprawie zmiany uchwały o sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W planie sesji znalazły się także uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody i przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”.

Relację z najważniejszych ustaleń przeczytasz w kolejnym numerze NOWej gazety trzebnickiej

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here