Program „Maluch+” na Dolnym Śląsku

88

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2018” na 2018 rok.

O ok. 300 mln złotych więcej niż w roku 2017 otrzymają beneficjenci programu, z czego 200 mln złotych zostanie przekazane do gmin, w których nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 procent dzieci w rocznikach 1-2. Kwota dofinansowania będzie równa kwocie wnioskowanej w ofercie.

Od 2018 dodatkowo o wsparcie będą mogły ubiegać się także powiaty i województwa, zaś w grupie docelowej pojawią się dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

Program „Maluch +” 2018 realizowany będzie w 2018 r. w edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.
W konkursie mogą wziąć udział także przedsiębiorcy, którzy chcieliby założyć żłobek czy klub dziecięcy. Pozyskane środki można będzie przeznaczyć zarówno na utworzenie nowych miejsc opieki, jak również na zapewnienie ich funkcjonowania. Dofinansowanie może wynieść nawet do 80 proc. kosztów projektu. Maksymalna kwota o jaką można ubiegać się na 1 tworzone w żłobku lub klubie dziecięcym miejsce wynosi 10 tys. zł.
Oferty należy składać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here