Prąd ze słońca dla szkoły

94

Na początku listopada Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki podpisał umowę z firmą Specjaliści Energetyczni s.c. na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach. Instalacja fotowoltaiczna przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną czyli inaczej wytwarza prąd z promieniowania słonecznego.

W ramach podpisanej umowy eksperci z firmy Specjaliści Energetyczni s.c. zaprojektują instalację, zamontują ją na dachu szkoły i podłączą do sieci energetycznej. Efektem działania zamontowanych urządzeń będzie wytworzenie co najmniej 26.600 kWh energii elektrycznej w skali roku, co pokryje w całości zapotrzebowanie szkoły w tym zakresie. Inwestycja przyniesie zatem gminie Wisznia Mała znaczące oszczędności finansowe. Ekologiczna energia oświetli szkolne klasy już w styczniu 2018 r.

Systemy fotowoltaiczne to najbardziej ekologiczna technologia pozyskiwania energii elektrycznej, nie generuje zanieczyszczeń i hałasu, a panele po okresie użytkowania podlegają recyklingowi. Inwestycja to również doskonała promocja ekologicznego stylu życia wśród mieszkańców naszej gminy.

Zadanie to jest częścią projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here