Nowe inwestycje i zadania

266

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy w Prusicach Dorota Leń, Główny Specjalista ds. funduszy strukturalnych – Koordynator projektów unijnych Referatu Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach  przedstawiła zebranym programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych, wykonane ostatnio lub planowane w najbliższym czasie na terenie tej gminy.

Wśród nich znalazło się m.in. usunięcie azbestu z terenu 21 miejscowości oraz budowa placu zabaw w Pawłowie Trzebnickim, na co gmina pozyskała łącznie 50 tys. zł środków.

Prawie 900 tys. zł  Prusice otrzymały na takie zadania, jak przebudowa drogi w Brzeźnie (zadanie ma zostać wykonane do końca tego roku) oraz przebudowa drogi w Skokowej, która również ma zostać zakończona w tym roku. Natomiast dla mieszkańców Strupiny ważną inwestycją będzie wykonanie chodników w tej wiosce. Prace zostały zaplanowane na przyszły rok. W tym miejscu warto zaznaczyć, że gmina złożyła kolejne dwa projekty na drogi wojewódzkie, zarówno w Skokowej, jak i w Strupinie, aby mieszkańcy mieli inwestycje zrealizowane kompleksowo.

Aż 33,5 mln zł gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Jednym z zadań jest montaż instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Projekt ten został już w całości zrealizowany: zamontowano instalacje fotowoltaiczne na dachach siedmiu budynków użyteczności publicznej.

Kolejną inwestycją jest montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby gminy Prusice we Wszemirowie – zadanie ma zostać zrealizowane do 2019 roku. W tej grupie dotacji mieści się także przebudowa drogi powiatowej na odcinku Dębnica – Skokowa o wartości ponad 11,7 mln zł, z czego przyznana dotacja to prawie 8 mln zł.

Mieszkańcy Prusic z niecierpliwością czekają również na remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, którego realizacja została zaplanowana na lata  2017 – 2018.

Na lata 2017 – 2019 zaplanowany został również remont 4 świetlic wiejskich: w Pawłowie Trzebnickim, Piotrkowicach, Wszemirowie i Wilkowej.

Kolejną sporą inwestycją planowaną na terenie Prusic jest uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą we Wszemirowe. W 2018 roku planowane jest również zakończenie budowy Park & Ride w Skokowej. W tym samym czasie zostanie również zbudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Jednymi z największych inwestycji w Prusicach jest także budowa Północnego Centrum Rowerowego oraz budowa Szkoły Podstawowej w Skokowej, której rozpoczęcie jest planowane już w przyszłym roku.

Ważną informacją dla rodziców jest dofinansowanie dla Akademii Przedszkolaka, dzięki któremu w gminie Prusice powstało dodatkowo 40 nowych miejsc dla dzieci.

Dotację w wysokości 3,6 mln zł gmina otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  m.in. na przebudowę drogi w Chodlewku i Piotrkowicach. W najbliższym czasie w Skokowej powstanie też targowisko, a w Skokowej i Strupinie zostaną zbudowane oczyszczalnie ścieków.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here