Wojewoda Dolnośląski przyznaje odszkodowania po orkanie „Ksawery”

295

Kto może liczyć na odszkodowania po przejściu orkanu Ksawery? Wszystkie osoby, które poniosły straty w gospodarstwie domowym, budynku mieszkalnym lub w budynku gospodarczym. W tym ostatnim przypadku musiał on służyć rodzinie do zapewnienia bytu, np. było tam przechowywane zboże lub żywność. Formalnie to nie są jednak odszkodowania. To jest pomoc państwa związana z usuwaniem skutków zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej, czyli zasiłki celowe wypłacane w ramach pomocy społecznej z rezerwy ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dotyczy to m.in. wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Kwota zasiłku wynosi do 6 tys. zł. Ponadto w zależności od skali zniszczenia w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nawet do 200 tys. zł, a w przypadku budynków gospodarczych do 100 tys. zł. O szczegóły należy pytać w swoich urzędach gmin.

Gdzie można zgłosić wniosek o wsparcie? Bezpośrednio do gmin, do ośrodków pomocy społecznej. Gmina jednak sama może taką pomoc przyznać. Wtedy do osoby zainteresowanej przyjdą gminne służby, by przeprowadzić wywiad środowiskowy i zdiagnozować potrzeby. W przypadku wyższych zasiłków potrzebne jest oszacowanie strat.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here