Ścieżka rowerowa powstanie do połowy grudnia

931

Cały czas trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej od granicy Gminy Prusice przez Dobrosławice, Przedkowice, Powidzko, Kanclerzowice do Żmigrodu. Jak informuje Paweł Pilarski z Urzędu Miejskiego, w chwili obecnej wykonano w 80% kanalizację deszczową oraz stabilizację gruntu. Od m. Dobrosławice do m. Przedkowice wykonano warstwę podbudowy kamiennej.

Budowa to część większego przedsięwzięcia, w którym bierze udział kilka gmin, a także dwa powiaty. Liderem projektu są Prusice. Dodajmy, że ścieżką rowerową mają zostać połączone powiaty Trzebnicki i Milicki. Dla Żmigrodzian nowa ścieżka ma być nie tylko kolejną atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim pomóc w bezpiecznym przemieszczaniu się do miasta.

Przypomnijmy, że ścieżka ma powstać do 15 grudnia. Koszt inwestycji to ponad 4,1 mln zł. Wykonawcą prac jest wrocławska firma Pro-Tra Bilding Sp. z o.o.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here