Profilaktyka w szkole – działania „Stop agresji, stop przemocy”

241

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wraz z Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadzili działania prewencyjne w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej pod nazwą „Stop agresji, stop przemocy”. Każdy, kto uczestniczył w przygotowanych konkursach, oprócz miłej zabawy zdobywał wiedzę w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W Szkole Podstawowej w Wiszni Małej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wrocławia przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Ciekawa prelekcja wzbogacona była pokazami multimedialnymi, scenkami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz licznymi konkursami. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zabawach i konkursach proponowanych przez prelegentów, co przyczyniło się do zwrócenia większej uwagi na własne zachowania.

Dzieci były skoncentrowane, zdyscyplinowane i bardzo zainteresowane spotkaniem. Osoby uczestniczące w zabawach i konkursach otrzymywały nagrody w postaci kolorowanek dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Ponadto omówiono tematykę dotyczącą przemocy w internecie i przeciwdziałaniu agresji fizycznej oraz psychicznej wraz z omówieniem o konsekwencji prawnych.

Podczas prelekcji zaprezentowano pokaz multimedialny i poruszono tematy dotyczące cyberprzemocy oraz prawnych aspektów korzystania z telefonów komórkowych i internetu, ograniczenia negatywnych zachowań, tj. agresja nieletnich, ograniczenia zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. W trakcie spotkania odbył się konkurs wiedzy o uzależnieniach, który przeprowadził trzebnicki policjant, należy podkreślić, że biorący w nim udział uczniowie, na zadawane pytania nie wskazali żądnej błędnej odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here