Prawo ochronne na znak towarowy w Polsce i na świecie

229
Znak towarowy

Wśród wielu przedsiębiorców świadomość kwestii związanych ze znakami towarowymi jest dość niska. Nie wiedzą jak chronić swoją markę przed nieuczciwą konkurencją, nie wiedzą też, gdzie się zgłosić, by otrzymać ochronę prawną. Co więcej, nie są nawet świadomi, że rejestracja znaku może przynieść inne korzyści niż sama ochrona. Artykuł powinien wyjaśnić wszystkie elementarne problemy.

Czym jest prawo ochronne znaku towarowego?

Zacznijmy od podstawowych definicji. Znakiem towarowym można nazywać każde oznaczenie, które można przedstawić w formie graficznej. Znak towarowy służy do odróżniania produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innego przedsiębiorstwa.

Znaki towarowe najczęściej występują w postaci:

  • graficznej – logo, rysunek, emblemat, ornament, zestawienie kolorystyczne,
  • słownej – slogan reklamowy, wyraz, fantazyjne zestawienie słów,
  • słowno-graficznej – graficzne przedstawienie elementów słownych i graficznych, literowych, cyfrowych,
  • dźwiękowej – melodia, zestaw dźwięków,
  • przestrzennej – np. kształt opakowań towarów.

Prawo ochronne na znak towarowy uzyskuje oznaczenie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Właściciel rejestrujący konkretny znak towarowy ma wyłączne prawo do użytkowania go w sposób zarobkowy lub komercyjny. To oznacza, że przedsiębiorca może umieszczać znak towarowy na opakowaniach swoich produktów i prowadzić sprzedaż pod tym znakiem towarowym. Może również umieszczać znak na wszystkich dokumentach związanych z jego przedsiębiorstwem.

Więcej na temat prawa ochronnego na znak towarowy dowiesz się na stronie: https://6krokow.pl/dlaczego-warto-zastrzec-znak-towarowy/.

Prawo ochronne posiada kilka najważniejszych cech:
  • Jest to prawo czasowe – możliwość użytkowania znaku towarowego trwa 10 lat od jego zgłoszenia. Po upływie tego czasu jest możliwość, by przedłużyć okres ochronny.
  • Jest prawem podmiotowym – to oznacza, że znak towarowy przysługuje konkretnej osobie lub firmie, wskazanej we wniosku.
  • Jako prawo terytorialne – obowiązuje jedynie na określonym terytorium, w zależności od instytucji rejestrującej (znak krajowy, znak unijny, znak międzynarodowy)
  • Prawo wyłączności znaku – oznacza, że rejestrując znak towarowy, uzyskuje się prawo do wyłącznego użytkowania w swojej branży. Może go używać tylko jeden podmiot.

Gdzie rejestrować znaki towarowe?

Jeżeli chodzi o zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce, to należy zgłosić się do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie.

Więcej na temat rejestracji znaku towarowego w PL znajdziesz tutaj: https://zastrzezone.pl/ile-kosztuje-zastrzezenie-znaku-towarowego-w-polsce/69,17,16.

Chcąc zastrzec znak towarowy na terenie Unii Europejskiej, trzeba zgłosić się do EUIPO, czyli do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii.

Jeżeli ciekawią Cię szczegóły rejestracji znaku towarowego w UE, przeczytaj artykuł na stronie: https://zastrzezone.pl/ochrona-znaku-towarowego-w-unii-europejskiej/74,17,16.

Znak towarowy może również uzyskać ochronę międzynarodową. W tym przypadku należy złożyć dokumenty do WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

Żeby zarejestrować znak towarowy w Europie lub na całym świecie, wystarczy przesłanie odpowiednich dokumentów do odpowiedniego urzędu (nie zawsze bezpośrednio do rejestratora) – bez osobistego stawiennictwa.

Po przeczytaniu artykułu podstawowe kwestie związane z zastrzeganiem znaków towarowych powinny być już dla Ciebie jasne. Znając swoje prawa, możesz skutecznie chronić się przed nieuczciwą konkurencją.

SPONSOROWANE

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here