Okrągły jubileusz „Dobrej Duszy”

176

Już 10 lat działa w Żmigrodzie Fundacja „Dobra Dusza”. Swój okrągły jubileusz obchodziła 29 września. W święcie uczestniczyło wiele osób, między innymi władze gminy, a także przyjaciele fundacji.

Przypomnijmy, że prezesem fundacji jest Beata Szalińska – Krawczyk. Od początku powstania, organizacja wspiera kobiety, a szczególnie te, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej, zawodowej i rodzinnej. Wielkim, cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez „Dobrą Duszę” jest Żmigrodzka Konferencja Onkologiczna. Fundacja działa również na innych polach. Prowadzi Akademię Zdrowego Żywienia, Żmigrodzki Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (porady psychologiczno -edukacyjne, grupy wsparcia dla osób chorych), zajęcia relaksacyjno – ruchowe dla osób starszych i chorych, warsztaty edukacyjno – wspierające dla osób bezrobotnych, wykluczonych zawodowo, warsztaty interpersonalne, konsultacje indywidualne i grupowe dla osób onkologicznych, promuje profilaktykę zdrowotną w leczeniu i przeciwdziałaniu chorobom nowotworowym.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here