Odbierz paczkę, jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej

168

Program polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. W tej edycji paczka jest większa i droższa – każdy uczestnik otrzyma 19 produktów o wartości 269 zł.

Program przeznaczony jest dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej

 

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza: 1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub 1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie oraz jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

Jak otrzymać pomoc?

Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy – pl.M.J. Piłsudskiego 1. Następnie należy złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się:
  • 4 października w godzinach 14-16:00 
  • 5 października w godzinach 8-15:30
w punkcie wydawania żywności przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here