Nowe miejsca opieki dla dzieci

122
Otwarcie punktów zaplanowane jest na I kwartał 2018 roku

Gmina Wisznia Mała otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3. lat, które przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku”.

Celem projektu jest aktywizacja 20-tu osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i pozostających bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 10-ciu nowych miejsc opieki w klubach dziecięcych przez opiekunów dziennych i zapewnienie opieki nad dziećmi przez przynajmniej 10 miesięcy.

Nowo utworzone miejsca będą przez 20 m-cy dofinansowywane w ramach projektu, a rodzice dzieci będą ponosili część kosztu wynagrodzenia opiekunów dziennych.

 Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a otwarcie punktów zaplanowane jest na I kwartał 2018 roku. Całkowity koszt zadania wyniesie blisko 233 tys. zł, z czego gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 198 tys. zł.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here