Nie ma odpowiedzialnych za przyjęcie felernej inwestycji

224

Kilka razy poruszaliśmy temat  toalety publicznej w Zawoni, która – jak się okazało – została  „skazana” na spory remont, między innymi dlatego, że podjazd i kabina dla  niepełnosprawnych nie spełniały wszystkich wymagań. Poprosiliśmy więc sekretarza gminy Zawonia, Wojciecha Hoffmana o informacje, jaka firma i kiedy zajmowała się wspomnianą inwestycją. Poprosiliśmy również o wskazanie osoby odpowiedzialnej za odebranie skończonego budynku.

Po 14 dniach oczekiwania, otrzymaliśmy odpowiedź, w której sekretarz poinformował, że toaleta została wybudowana w 2002 roku przez firmę „Kliwo” Usługi Ogólnobudowlane Wojciech Klisowski. W dalszej części pisma sekretarz poinformował:

– Wartość księgowa budynku ww. toalety wynosi 67 162,60 zł. Odnośnie udzielenia informacji w zakresie „kto dokonał odbioru budynku toalety” informuję, że nie dysponujemy wskazaną informacją.

W dalszym ciągu nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za podpisanie protokołu odbioru felernej i jak się okazało – drogiej inwestycji, gdzie teraz na naprawę trzeba włożyć kolejne środki.

Zalecenia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Jakiś czas temu poruszyliśmy również temat związany z tzw. wygrodzeniem, które miało być zamontowane wokół toalety. Przypomnijmy: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Rataj w decyzji odnoszącej się do budynku toalety, nałożył na gminę obowiązek wykonania przedstawionych w decyzji zaleceń, w terminie do końca października 2016 roku. Dwa tygodnie przez upływem ostatecznego terminu, gmina złożyła wniosek o jego zmianę, uzasadniając prośbę brakiem środków finansowych w budżecie. Gmina została zapytana przez Inspektorat, czy „podjęła jakiekolwiek działania, choćby w zakresie tymczasowego zabezpieczenia miejsc, w których występują nieprawidłowości w zakresie bezpiecznego użytkowania”.

– Pismem z dnia 22 lutego 2017 roku Gmina Zawonia poinformowała tutejszy inspektorat, iż ze względu na ograniczone środki finansowe, wykonała w chwili obecnej tymczasowe wygrodzenia w strefie wejścia do obiektu, które wyłączyło z użytkowania część strefy wejścia, gdzie stwierdzone były nieprawidłowości, a całość robót zostanie wykonana do końca października 2017 roku – poinformował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Poprosiliśmy więc wójt Zawoni, Agnieszkę Werstę o wyjaśnienie, w jaki sposób i kiedy powstało wspomniane „wygrodzenie” oraz, czy wiadomo już, kiedy rozpoczną się prace i jaki będzie ich całościowy koszt. Otrzymaliśmy wówczas informację odnoszącą się do samego wygrodzenia:

– Wygrodzenia wykonywane przez zarządcę terenu zawsze były niszczone, tak więc lepiej niech to będzie teren dostępny niż ktoś miałby ulec skaleczeniu na zdemolowanym wygrodzeniu –poinformowała wówczas wójt.

A ile dokładnie będzie kosztować „naprawienie” błędów wykonawcy? Remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie pomieszczenia WC zajmuje się obecnie firma „MATMAR” Zakład Ogólnobudowlany z Milicza. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 32, 7 tys. zł. Dodatkowo  2,5 tys. zł  będzie kosztowało sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem.

Łatwo więc policzyć, że łącznie na całą inwestycję gmina wyda ponad 100 tys. zł.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here