Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

78

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 2018 r.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% ponosi właściciel nieruchomości z której usuwany będzie azbest.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW.
W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane prosimy o złożenie stosownej deklaracji wraz z załącznikami (druk w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie.
Po zebraniu wniosków gmina wystąpi do Funduszu o udzielenie dotacji. Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. 71 385-30-57 w. 34 lub na adres e-mail: ros@zmigrod.com.pl.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here