Możesz pozbyć się azbestu

66

Do 30 listopada można składać deklaracje dotyczące chęci pozbycia się wyrobów zawierających azbest.

Jak informuje Urząd miejski w Żmigrodzie, podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2018.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Jak podkreślają urzędnicy, nie ma jednak możliwości refundacji lub dofinansowania zakupu nowego dachu.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% ponosi właściciel nieruchomości, z której usuwany będzie azbest.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW. Stosowne wnioski można znaleźć na stronie internetowej UM.

Urzędnicy zaznaczają, że w przypadku nieotrzymania dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. 71 385-30-57 w. 34 lub na adres e-mail: ros@zmigrod.com.pl.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here