Księga wieczysta – na co zwrócić uwagę przed zakupem mieszkania?

335

Każda nieruchomość posiada rejestr w postaci księgi wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy właściwy dla jej lokalizacji. Przed zakupem mieszkania niezbędna jest jej weryfikacja w celu sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości. Gdzie szukać księgi wieczystej i jak ją interpretować? Na które informacje zwrócić uwagę? Wyjaśniamy!

Gdzie szukać księgi wieczystej nieruchomości?

Dostęp do ksiąg wieczystych może uzyskać każda zainteresowana osoba. Wystarczy złożyć wniosek do sądu rejonowego lub sprawdzić księgę na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Możemy również skorzystać z internetowych wyszukiwarek ksiąg. Potrzebny do tego jest adres nieruchomości, numer ewidencyjny działki lub numer księgi. W przypadku problemów z dotarciem do księgi, z pomocą przyjdzie nam strona Ksiegi-wieczyste.org.

Jakie informacje zawiera księga?

Pierwszy dział księgi wieczystej odnosi się do danych ewidencyjnych nieruchomości. Znajdziemy w nim informacje dot. lokalizacji nieruchomości, jej powierzchni, przeznaczenia, ilości pomieszczeń itd. Jeżeli do nieruchomości przynależy piwnica lub miejsce parkingowe, schowek czy garaż, również zostaną wyszczególnione. Kupując mieszkanie, musimy upewnić się, że w księdze wieczystej jest ono określone jako lokal mieszkalny.

Drugi dział księgi wieczystej informuje nas o właścicielu nieruchomości. Jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na sprzedaż. W dziale tym wymienione są dane osobowe właścicieli oraz wyszczególnienie ich udziałów.

Trzeci dział księgi wieczystej odnosi się do obciążeń nieruchomości prawami osób trzecich. Wymienione w nim będą wszystkie umowy dożywocia, prawo pierwokupu czy służebności.

Jeśli zatem nie chcemy kupić mieszkania wraz z lokatorem, powinniśmy upewnić się, że w trzecim dziale księgi nie widnieją niepokojące zapisy

W czwartym dziale księgi wieczystej umieszczane są wpisy na temat kredytów hipotecznych, obciążających nieruchomość. Wymieniona jest ich wysokość, waluta i rodzaj.

W przypadku zakupu mieszkania obciążonego hipoteką musimy liczyć się z tym, że to nabywca, czyli my, będziemy zmuszeni spłacać zadłużenie

Na końcu każdej księgi znajdziemy wzmianki. Informują nas one, że złożony został wniosek o dokonanie nowego wpisu w księdze. Każdą wzmiankę należy wyjaśnić. Może to być bowiem wniosek o wpis o kredycie hipotecznym czy obciążeniu nieruchomości prawami osób trzecich. W przypadku niewyjaśnionych wzmianek należy wstrzymać się z zakupem nieruchomości do czasu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości może uchronić nas przed wieloma kłopotami. Każdy z jej działów odnosi się do różnego rodzaju informacji i zasługuje na szczególną uwagę. Jeśli zależy nam na bezpieczeństwie transakcji, dokładna analiza księgi wieczystej bezwzględnie powinna poprzedzić zawarcie transakcji.

SPONSOROWANE

2 KOMENTARZY

  1. Niestety ale nie ma obowiązku wpisania dożywocia do księgi. Dla powstania tego prawa nie jest potrzebne jego ujawnienie w KW. Dlatego to, że w dziale III księgi wieczystej nie ma wpisanego dożywocia nie oznacza, iż nie ciąży ono na nieruchomości.

  2. Oczywiście sprawdzenie treści księgi wieczystej jest niezwykle istotne, ale pamiętajmy także o innych dokumentach. Z kolei w przypadku hipoteki – może zaistnieć sytuacja, iz hipoteka została już spłacona, ale niewykreślona. W takim przypadku należy domagać sie zaświadczenia z banku o spłaceniu hipoteki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here