Korzystaj ze szkoleń

79

Podczas poszukiwania pracy wiele osób skupia się tylko na wyszukiwaniu ofert, nie wiedząc, że jako bezrobotnym przysługuje im sporo możliwości w kierunku doszkalania się i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Osoby bezrobotne zachęcane są do skorzystania ze specjalnych szkoleń, które są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy. Kto może z niej skorzystać? I jak może się o nią ubiegać?

Skierowanie na szkolenie mogą m.in. otrzymać osoby, które są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz są osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, będącymi w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracodawcy, czy np. osoby w wieku 45 lat i powyżej.

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą skorzystać ze szkoleń grupowych, indywidualnych, dla osób niepełnosprawnych, pożyczek szkoleniowych, zwracać się z wnioskiem o finansowanie kosztów egzaminów lub licencji lub kosztów studiów podyplomowych.

Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje właściwy starosta po dopełnieniu niezbędnych formalności, które pomogą załatwić osobie zainteresowanej pracownicy urzędu pracy.

Jak wygląda szkolenie?

Kursy proponowane bezrobotnym trwają zazwyczaj nie mniej niż 25 godzin w tygodniu, a samo szkolenie może trwać nawet do 24 miesięcy (w zależności od stworzonego wcześniej profilu bezrobotnego).

Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi przynajmniej 150 godzin. Jeśli ilość godzin szkolenia w tygodniu jest mniejsza, wysokość stypendium proporcjonalnie się zmniejsza, jednak nie może wynosić mniej niż 20% kwoty zasiłku.

Jak skorzystać ze szkolenia?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy w pierwszej kolejności otrzymać specjalne skierowanie. W tym celu można na przykład złożyć pisemny wniosek w urzędzie pracy. Trzeba w nim uzasadnić, dlaczego to akurat my powinniśmy odbyć dane szkolenie. W takim wypadku koszty kursu finansuje urząd pracy (do 300% przeciętnego wynagrodzenia). Natomiast jeśli koszt szkolenia jest wyższy, różnicę w kwotach pokrywa z własnych funduszy osoba odbywająca kurs.

Osoby ubiegające się o odbycie szkolenia, jeśli złożą odpowiedni wniosek,  mają szansę również otrzymać bon, który pozwoli im pokryć koszty związane z podjętym dokształcaniem.

Mogą zostać również zwrócone koszty przejazdu na szkolenia, a wysokość zwrotu zależy od długości trwania kursu (zwrot w wysokości do 150 zł jest możliwy w przypadku, kiedy szkolenie trwa do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku, kiedy szkolenie trwa ponad 150 godzin). Może zostać także zwrócony poniesiony koszt za zakwaterowanie (jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania) w wysokości do 550 zł, jeśli szkolenie trwa mniej niż 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł, jeśli szkolenie trwa od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Ważną informacją jest fakt, że jeśli osoba odbywająca kurs, nie ukończyła szkolenia z własnej winy (wyjątkiem jest sytuacja, gdy stało się to z powodu podjęcia aktywności zawodowej), jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów.

Oferty podnoszenia kwalifikacji

Na stronie urzędu pracy, można znaleźć zakładkę „Kalendarz targów, giełd i szkoleń”, gdzie wymienione są propozycje różnego rodzaju zajęć, kursów podnoszących kwalifikacje. Warto śledzić stronę, żeby nie przegapić szkolenia, które może nam się przydać, a w którym będziemy mogli wziąć udział.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here